SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Odfjell Drilling vant Ekofisk kontrakten!

18.12.19 - Skrevet av: . ..
Vi er meget glad for å kunne melde om at Ekofisk kontrakten er vunnet av Odfjell. Kontrakten innbefatter boring på 3 plattformer, vedlikehold og mindre modifikasjoner. Kontraktsperioden er 5 år + to opsjoner på 3 år hver.

 

Kontraktsarbeidet inkluderer boreoperasjoner, work-over kampanjer, P & A-aktiviteter og alt forebyggende og korrigerende vedlikehold av ConocoPhillips 'boreanlegg på tre offshore-plattformer i Greater Ekofisk-området.

Kontraktsperioden er på fem år, med opsjon på å forlenge to ganger, hver gang med inntil tre år.

Startdato for kontrakten er estimert til begynnelsen av 3. kvartal 2020.

Meldingen ble i dag presentert i en børsmelding fra Odfjell Drilling.