SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Equinor skandale satsing i USA

14.05.20 - Skrevet av: . ..
Equinor har tapt 200 milliarder kroner på virksomheten i USA, men hvor mye er egentlig 200 milliarder kroner?

 

I 2018 var Statens samlede inntekter fra petroleumsvirksomheten anslått til 208 milliarder kroner.

 


Ser en på statsbudsjettet for 2020, er f.eks statens innteker i milliarder kroner :

Avgifter på tobakk og alkohol 

          21,2 milliarder

 

 

Avgifter på motorvogner 

          22,7

   

Elektrisitetsavgift 

          11,3


For 200 milliarder kroner kunne dette vært avgiftsfritt i rett over 3 1/2 år for landets innbyggere...

 

I følge statsbudsettet er utgiftene for 2020:

Helsetjenester 

                            33,4

Politi og påtalemyndighet

 

      22,2

 

Barnetrygd og kontantstøtte

 

      18,0

 

Jordbruksavtalen

 

      16,6

Sykepenger 

                                44,8

Forsvar

 

                                        61,0

 
Disse postene representerer en utgift for statskassen på 196 milliarder kroner.

 Statsbudsjettet 2020

 

Om Helge Lund og Eldar Sætre skulle stått på gata og delt ut 200 milliarder i 100 lapper?

Da måtte de begge gitt fra seg en 100-lapp hver, pr 10 sekund døgnet rundt i over 600 år.

 

Dagens Næringsliv har laget en videosnutt om hvor mye 200 milliarder kroner er: Se DNTV HER