SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Full seier til SAFE i Stena saken

13.08.20 - Skrevet av: . ..
Stena Don-saken avvist i Høyesterett, nå gjenstår erstatningsutmålingen for de 78 SAFE medlemmene og 4 IE medlemmene som ble oppsagt i forbindelse med den ulovlige nedbemanningen

 

SAFE vant Stena Don saken i Gulating lagmannsretten, men Stena anket saken til Høyesterett. Mandag vedtok Høyesterett at saken ikke henvises, og dermed blir Gulating sin dom stående. Det gjenstår den konkrete erstatningsutmålingen for de 78 SAFE-medlemmene som ble sagt opp.

Stena Don saken kort fortalt:

Stena Drillings rigg, Stena Don, hadde gått på kontrakt kontinuerlig siden den ble bygget i 2001. Den boret i en årrekke for Statoil/Equinor, de siste årene på Trollfeltet.  Statoil terminerte kontrakten med Stena Don høsten 2016, og riggen ble lagt i varmt opplag ved Hanøytangen i hele 2017. Masseoppsigelsene som skjedde i denne forbindelse var i strid med oppsigelsesforbudet. Hele 78 SAFE-medlemmer mistet jobben. Les mer om saken her

Vesentlig stor lettelse å få en avklaring

– Det er en vesentlig stor lettelse å få en avklaring, at de ansatte nå får bekreftelse på at de skulle ha beholdt jobben, sier Stig- Rune Refvik, forbundssekretær og saksbehandler i SAFE. Vi kan sette oss ned og bli enige om en erstatning, det her er prinsipielt viktig for fremtidige arbeidstakere.

– Det er fantastisk hvordan advokatene Bent Endresen og Bjørn Inge Waage har, på en ryddig og god måte, håndtert saken. I tillegg til å samarbeide godt med saksbehandlere, har de samarbeidet godt også med advokatene og saksbehandlerne til de fire saksøkere fra IE. Jeg vil benytte anledningen til å takke advokatene, ansatte i SAFE, og alle de berørte medlemmene for tålmodigheten til å stå løpet ut, sier Refvik.

SAFE ble imidlertid ikke tilkjent saksomkostninger, noe som SAFE anket særskilt over til Høyesterett, som i går opphevet lagmannsrettens avgjørelse av saksomkostningene. Spørsmålet om saksomkostninger sendes tilbake til lagmannsretten, som må avgjøre dette sammen med selve erstatningsutmålingen.