SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Odfjell Drilling vunnet ny kontrakt for Deepsea Aberdeen

21.09.20 - Skrevet av: . ..
Deepsea Aberdeen har vunnet en kontrakt for Wintershall på norsk-sokkel med varighet på ca. 300 dager. Oppstart februar - mars 2021

 

 

Odfjell Drilling blitt tildelt en kontrakt av Wintershall Dea Norge AS for bruk av Deepsea Aberdeen på letebrønner ved Dvalin Nord- og Bergknapp-felt og utbyggingsbrønner ved Vega-feltet på norsk kontinentalsokkel.

Kontrakten består av fire faste og tre valgfrie brønner med en forventet varighet på omtrent 300 dager.

Kontrakten forventes å starte i februar / mars 2021. I tillegg har Wintershall Dea og Odfjell Drilling inngått en langsiktig rammeavtale for potensielle fremtidige riggbehov.

Oppbemanning av DAB starter nå opp, og den skal være ferdigstillt innen utgangen av året.