SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
 Nestleder: Kristian L. Morken

 Tlf.:      +47 948 16 872
 E-post: klm@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com

 
 Spørsmål om medlemsnummer - medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol. rettes til:
 
 E-post: kasserer@safeiodfjell.com 

  

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Hovedoppgjøret 2020 for NR området startet

22.09.20 - Skrevet av: . ..
I dag kl. 13.00 var den offisielle åpningen av hovedoppgjøret for NR avtalen for boring og forpleining

 

Forhandlingenen går fra og med i dag og skal være avsluttet innen overgang til torsdag. Kravene fra SAFE blir overlevert NR på et møte senere i dag.

I denne situasjonen med korona pandemi, er det personlige oppmøte hos NR kraftig redusert både fra forbund og arbeidsgivers side.

Forhandlingsutvalget fra SAFE er fulltallige, men sitter nå delt mellom NR bygget og møterom på hotell rett over gaten.