SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Enighet i lønnsforhandlingene på NR avtalen

24.09.20 - Skrevet av: . ..
SAFE kom til enighet med Norges Rederiforbund i årets lønnsoppgjør for de som er omfattet av flyteriggavtalen.

 

Resultatet er:

Generelt lønnstillegg på 1,7 prosent, minimum 13.693 kroner som legges på lønnsmatrisen linje 2 "årslønn med feriepenger" i gjeldende lønnstabell A1 -E

For gruppen individuelt avlønnede i den enkelte bedrift gis et lønnstillegg innenfor en ramme på 1,7 prosent, dog slik at tillegget fordeles slik at hver individuelt avlønnet er sikret et lønnstillegg på minimum 13.693 kroner per år.

Satsen på nattillegg økes med 1,50 kroner til kr 86.50 pr time.

Helligdagstillegg økes med 25 kroner til kr 2050,- pr dag.

Kompensasjon for deling av lugar økes til 907 kroner

 

Protokolltilførsler om å forlenge avtalen med 2-årig utvidet fortrinnsrett til ny tilsetting til og med 31. mai 2022.

Føring om at forskuttering av sykepenger innføres i alle bedrifter på avtalen.

Partene er enig om at det åpnes for å ta opp pensjon til mellomoppgjøret 2021, med streikerett, dersom utvalget ikke skulle komme til enighet.

Norges Rederiforbund forplikter seg til å gjøre medlemmene oppmerksomme på begrensningene som gjelder for bruk av midlertidig ansatte og innleie gjennom et eget sirkulær til bedriftene.

Protokollen HER