SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Odfjell Drilling tar storeslem!

07.10.20 - Skrevet av: . ..
De 3 siste måneden har Odfjell Drilling sikret seg 4 viktige kontrakter..

 

I juli måned sikret Odfjell Drilling seg Equinor - Sverdrup 2 kontrakten med Deepsea Atlantic, i september måned Aker BP kontrakten med Deepsea Stavanger, og Winthershall kontrakten med Deepsea Aberdeen. Nå den siste store kontrakten på Norsk sektor sikret, Equinor -Bredablikk kontrakten med Deepsea Aberdeen.

Dette gir en forutsigbarhet, sikrer arbeidsplassene og gir god inntjening til selskapet fremover.

Igjen viser det seg at ledelsen/ anbuds avdelingen gjør en god jobb i sammen med alle ansatte som presterer og levere varene på høyste nivå.