SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Innkalling til Årsmøte 2020

14.10.20 - Skrevet av: . ..
Årsmøte planlegges gjennomført i uke 48. HOLD av uken i kalenderen din..->

 

Opprinnelig var årsmøte planlagt avhold den 15. og 16 .april. Pga. korona pandemien ble årsmøte den 10.03.2020 utsatt på ubestemt tid.


Tidspunktet for årsmøte blir uke 48 (siste uke i nov.).

Pga. Covid-19 tiltak, er det noen møterom begrensninger på hotellene i forhold til kapasitet/ romstørrelse og antall oppmøte av deltagere.
Eksakt dato blir oppdatert når det er endelig avklart. Tillitsvalgte blir varslet på e-post.

 

Til årsmøte stiller klubbstyret og alle tillitsvalgte.

På grunn av Covid-19 tiltak, vil årets årsmøte,i tillegg til personlig oppmøte også åpnes for video deltagelse.
Nærmere føringer sendes ut på e-post til de tillitsvalgte.

NB! Ved deltagelse via video må en delta under hele møtedagene.

 

Er du offshore disse dagene er det viktig at du informerer personalkoordinator - driftsleder så tidlig som mulig i forhold til fri.
(ref.: Hovedavtalens pkt. 4.9).


Reise og oppholdsutgifter føres på reiseregning i IFS iht. bedriftens reisepolicy. Merkes: SAFE i Odfjell Årsmøte 2020. 
Timeliste for de to dagene føres også i IFS.


Det vil bli sendt ut en egen e-post til tillitsvalgte med lenk til påmeldingsskjema.
Sakspapirene blir sendt ut per e-post til alle påmeldte i forkant av årsmøte.


Årsmøte avholdes i henhold til vedtektene og behandler følgende saker:

  • Årsberetning 2019
  • Godkjenne regnskap 2019
  • Vedta budsjett for 2020
  • Innkommende saker
  • Valg av styre
  • Vedtektsendringer
  • Handlingsplan     
  • Resolusjoner 


NB! I henhold til den opprinnelige årsmøte datoen, gjelder den da satte tidsfristen for innsendelser.

Innkommende saker som skal opp til behandling på årsmøte sendes inn til : gfn@safeiodfjell.com
Frist for innsendelse av saker er:  09. mars 2020