SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Om medlemskap i SAFE

23.09.18 - Skrevet av: . ..

 

SAFE består av partipolitisk uavhengige foreninger og klubber. Medlemmer står tilsluttet SAFE via sin forening/klubb der slike er opprettet. Som aktive medlemmer regnes medlemmer som er ansatt, fast eller midlertidig i selskap, og har sitt daglige virke i olje- og energisektoren, enten i arbeid eller som lærlinger. Medlemmer som er sykmeldte regnes også som aktive medlemmer.

Meld deg inn og bli en del av fellesskapet.

 

Les mer om medlemskapet i SAFE her:  https://safe.no/medlemskap/