SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Årsmøte 2020 avholdt den 25.11.2020

25.11.20 - Skrevet av: . ..
I år var årsmøte utsatt pga. korona pandemien, og ble gjennomført onsdag 25.11.20 Klubbleder og nestleder stilte fysisk for å kjøre årsmøte. Delegatene stilte på video.

 

Årsmøte var opprinnelig planlagt avholdt i april 2020.
Pga. korona pandemien ble årsmøte utsatt og gjennomført 25.11.2020.
Som en konsekvens av utsettelsen, var budsjettene, beretning og valg strukket ut i 7 ekstra måneder.

Årsmøte behandlet de faste postene bla.:

  • Årsberetning 2019-2020                         Godkjent
  • Godkjenne regnskap 2019-2020            Godkjent
  • Innkommende saker                               Ingen innkommende saker
  • Vedtektsendringer                                   Ingen innkommende vedtektsendringer
  • Valg av styre                                           Gjennomført
  • Vedta budsjettforslag for 2020-2021       Godkjent
  • Handlingsplan                                         Ingen endring
  • Resolusjoner - uttalelser                         Ingen forslag


Avstemmingene ble utført elektronisk via et eget avstemmingssystem i videoløsningen.

 

Valgresultatet - klubbstyret SAFE i Odfjell
Valgene ble i henhold til valgkomiteens innstilling, og alle ble valgt ved akklamasjon.


Klubbstyret fra november 2020 - . Ny innvalgte er uthevet:

Leder:                             Geir Frode Nysæter                    AU - Heltid         2018-2021
Nestleder/ kasserer:     Kristian Lohne Morken             AU- Heltid         2020-2023
Sekretær:                       Tommy Steinsland                    AU- Heltid         2020-2023
Styremedlem                  Dag Apalseth                               DSA                   2019-2022

Styremedlem                  Tore Bondhus                              DAB                   2018-2021
Styremedlem                 Øyvind Lorentzen                     Flagg avd.         2020-2023
Styremedlem                 Ørjan Bjørke                              DSS                   2020-2023
Styremedlem                 Geir Flotve                                 Eko.K                2020-2023
Styremedlem                 Kjell Gjeitnes                             Eld.B                 2020-2023
Styremedlem                 Emil Harris                                 DSY                   2020-2023
Styremedlem                 Ståle Leirhaug                           Flagg avd.         2020-2023
Styremedlem OWS         NN                                                    --                            --

Vara:

Varamedlem                  Geir Arne Frøvold                       DSA                    2020-2023
Varamedlem                  Terje Erikstad                              DSY                    2020-2023
Varamedlem                  Trond O. Johansen                     DSA                    2020-2023

-----

Komiteer:

Revisjonskomite:
Heine Kårtveit                2020-2021         DSN
Trond O. Johansen        2020-2021         DSA
Hans K. Elverum            2020-2021         DSA

Vedtekts komite
Geir Flotve                     2020-2021         Eko.K

Tommy Steinsland         2020-2021         Klubbkontor
Tore Bondhus                2020-2021         DAB

Valgkomite
Joachim Dalland             2020-2021         DSA
Emil Harris                      2020-2021         DSY
Geir Arne Frøvold           2020-2021         DSA
Vara: Reidar Nernes       2020-2021         DSY


Årsmøtedelegatene 2020