SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Personvernregler

16.01.21 - Skrevet av: . ..

 

Personvernregler for SAFE i Odfjell


SAFE i Odfjell
Postboks 6838
4079 Stavanger
E-post: epost@safeiodfjell.com

Hos SAFE i Odfjell er vi forpliktet til å beskytte og respektere personvernet ditt. Vi jobber hardt for å følge det regelverk om personvern som til enhver tid er gjeldende. Endringer på denne siden kan komme.

SAFE er overordnet Behandlingsansvarlig for hele organisasjonen. At SAFE er behandlingsansvarlig innebærer at det er SAFE som har det overordnede ansvar og plikter etter personopplysningsloven ovenfor de lokale klubbene i SAFE. Personvernregler for SAFE: https://safe.no/personvern/

 

SAFE i Odfjell er en lokal SAFE klubb i Odfjell Drilling.

 

NÅR SAMLER VI INN INFORMASJON OM DEG?
Det meste vi får av data om deg får vi fra deg når du kontakter oss per e-post eller per telefon i forbindelse med forespørsler eller ved behov for hjelp knyttet til arbeidsforholdet ditt. Får vi informasjon fra arbeidsgiver er det arbeidsgiver som er behandlingsansvarlig. Vi får også din kontakt informasjon og den informasjonen du førte opp i innmeldingsskjema til SAFE, via SAFE sitt medlemssystem. Vi samler ikke inn noe personopplysnings informasjon fra hjemmesiden. Hjemmesiden har lenker som f.eks. "Min Side" og "Meld deg inn" Disse lenken tar deg til SAFE sin hjemmesideløsning. Andre lenker tar deg til de sidene lenkene er merket med. Vi samler ikke inn informasjon om deg via disse lenkene.
Ønsker du å vite hva som samles inn av informasjon fra de sidene du lenkes til må du kontakte eierene av disse sidene eller lese deres personvernerklæring.

HVILKEN TYPE INFORMASJON SAMLES?
Personopplysningene vi samler inn er data du selv oppgir når du kontakter oss per e-post, eller per telefon. Det kan inkludere navn, e-postadresse, telefon og informasjon forsikringsselskapet ber om hvis du skal ha en forsikringsordning via medlemskapet ditt. Oppgir du annen informasjon til oss når du kommuniserer med oss, kan også disse bli lagret hvis det er nødvendig i forhold til saksforholdet.

HVORDAN BRUKES INFORMASJONEN DIN?
Vi bruker informasjonen for å kunne følge deg opp som medlem:

 • Er du eksisterende medlem, så bruker vi nødvendig informasjonen for å behandle din sak ovenfor arbeidsgiver, forsikringsselskap, advokat, eller til SAFE, forutsatt at du godkjenner det. Vi kan også bruke det i forbindelse med å tilby deg andre relevante tjenester.
 • Er du et mulig medlem, bruker vi informasjon for å kommunisere med deg videre om våre tjenester.
 • Gjelder forespørselen noe annet, bruker vi informasjonen for å besvare din forespørsel
 • I medlemssytemet til SAFE kan vi oppdatere din kontaktinfomasjon som e-post, tlf. og bostedsadresse, men SAFE må godkjenne det før det blir effektivisert i medlemssytemet. Vi kan endre din arbeidsplass, crew og stilling, i tillegg kan vi legge inn din t-skjorte str. hvis du har gitt oss det.

OPPBEVARING AV INFORMASJON
Vi er juridisk pålagt å lagre visse typer opplysninger for å oppfylle våre lovbestemte forpliktelser (f.eks i forhold til regnskap). Vi vil holde dine personlige opplysninger i våre systemer så lenge det er nødvendig for den aktuelle saken, eller så lenge du er medlem hos oss. Informasjon som ikke lenger er relevant for din sak slettes når saken er ferdig. I enkelte forhold kan opplysningene lagres lenger hvis det er viktig for saken i forhold til videre utvikling i forholdet. Hvis vi ønsker å beholde informasjon i en spesiell sak i forbindelse med f.eks. læring, vil alle dine personopplysninger og forhold i saken som kan identifisere deg bli anonymisert.

HVEM HAR TILGANG TIL INFORMASJONEN DIN?
Ansatte på klubbkontoret i SAFE i Odfjell som har/ eller kan få tilgang til informasjonen om deg hvis den er nødvendig i arbeidet eller oppfølgningen av deg som medlem tilsier det.
Styret kan også få informasjon hvis det er nødvendig i saksbehandling, da etter avtale med deg.  
Vi bruker Mailchimp.com for utsendelse av medlems nyheter. Vi må laste opp ditt navn og e-post adresse for å kunne sende deg medlems nyhetene. Du må da gi oss ditt samtykke til at vi kan gjøre det. Denne tillatelsen kan du trekke tilbake ved å trykke på lenken Meld meg av  som ligger nederst på medlems nyheten. Vi verken selger eller leier ut informasjonen din til tredjepart.

HVORDAN DU KAN FÅ TILGANG TIL OG OPPDATERE INFORMASJONEN DIN
Nøyaktigheten av dine opplysninger er viktig for oss. Dersom du har registrert deg som medlem, kan du logge deg inn på Min Side som du finner på Safe.no
Her kan endre dine kontaktopplysninger. 
Ønsker du utfyllende informasjon om eventuelle data vi lokalt har lagret om deg, vennligst send oss ​​en e-post, eventuelt send oss post til vår postadresse. Informasjonen skal du motta innen 30 dager etter vi mottok henvendelsen fra deg.

Du har rett til å:

 • be om tilgang til opplysningene som er lagret om deg
 • be om retting av opplysninger som er uriktige om deg
 • be om sletting av opplysninger om deg
 • be om begrensning av behandling
 • protestere mot at opplysninger blir behandlet
 • be om utlevering av opplysninger til seg selv eller til andre (dataportabilitet)
 • trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling
 • klage til Datatilsynet i Norge (eller tilsvarende organ der den registrerte bor eller der regelbrudd har funnet sted) på behandling av personopplysninger”

Gjelder det personopplysninger tilknyttet ditt medlemskap må du ta direkte kontakt med SAFE sentralt via e-post: safe@safe.no Post direkte til SAFE eller ringe dem.
Kontaktinformasjon til SAFE finner du her: https://safe.no/

SIKKERHETSREGLSER FOR Å BESKYTTE INFORMASJONEN DIN
Når du gir oss personlig informasjon, tar vi tiltak for å sikre at den behandles sikkert.
Informasjonen blir lagret på en egen lokal server med AES 256 kryptering og passordbeskyttelse. For å unngå datatap tar vi jevnlig sikkerhetskopi.
Hvis du melder deg ut av klubben slettes alle data vi lokalt har lagret om deg. Vi oppfordrer alle medlemmer til selv å lagre relevante data i saker de har hatt. Det kan være du får bruk for det en gang fremtiden.
Skal du sende oss personopplysninger skal du prøve å unngå bruk av e-post. Må du bruke e-post skal du sende dem kryptert eller passord beskyttet. Passord eller krypteringsnøkkel sende separat på SMS. Ta nærmere kontakt med klubbkontoret hvis du er usikker.

BEHANDLINGSANSVARLIG OG DATABEHANDLER.
Et selskap som behandler data på vegne av SAFE, kalles en databehandler.  En databehandleravtale  regulere hvordan databehandleren kan behandle de data de har fått tilgang til. Generelt regulerer en slik avtale at databehandleren kun får behandle personopplysningene på SAFE sine vegne og kun til tydelig definerte formål.

TREDJEPARTSVERKTØY
SAFE i Odfjell bruker følgende tredjepartsverktøy på vårt nettsted: www.odfjell.safe.no

Google Analytics – nettstedsmåling, her har vi slått på anonymiseringsfunksjonen.
Vi får inn anonymisert brukerstatistikk via Google Analytics. Et analyseverktøy som benytter informasjonskapsler og som måler blant annet antall besøkende, hvilke sider som blir besøkt, hvor du kom fra, hvor lenge et besøk varer og om du besøkte sidene med en datamaskin eller smarttelefon. Disse dataene samles kun inn i aggregert form. Det vil si i en form som gjør at informasjonen ikke kan knyttes direkte til deg som en identifisert person. Vi deler ikke den informasjonen som samles inn av programmet. De rammes derfor ikke av personopplysningloven”.

BRUK AV «COOKIES»
Vi bruker ikke cookies på hjemmesiden for å samle inn data om dine surfevaner eller til bruk av reklame etc. De informasjonskapslene som er tilknyttet hjemmesiden er tilkobling til selve nettstedet. Vi har heller ikke noen form for innlogg, kontaktskjema, eller driver noe form for salg eller bestilling fra nettstedet som kan samle inn informasjon.

16 ÅR ELLER YNGRE
Vi er ekstra opptatt av å beskytte personvernet til barn i alderen 16 eller yngre. Hvis du er 16 år eller yngre, vennligst ta kontakt med foreldre / foresatte på forhånd før du gir oss personlig informasjon.

ENDRING AV PERSONVERNREGLER
Som opplyst innledningsvis, så kan vi endre disse reglene fra tid til annen. Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen for å være i tråd med gjeldende lovgivning m.m. Hold deg derfor regelmessig oppdatert.

Eventuelle spørsmål kan sendes til klubbkontoret  på e-post, alternativt kan du ringe oss,. Se kontakt info til klubbkontoret på vår hjemmeside. www.odfjell.safe.no

SAFE i Odfjell
Postboks 6838
4079 Stavanger
E-post: epost@safeiodfjell.com

 

Sist oppdatert:

Mars 2021