SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Årsmøte 2021

17.03.21 - Skrevet av: . ..
Årsmøte 2021 avholdes i Stavanger 03. og 04. mai. Om årsmøte avholdes via video, delvis fysisk oppmøte og video, eller fysisk oppmøte for alle, vil være i forhold til de da gjeldende nasjonale og lokale Covid-19 føringene.

 

Påmeldingsskjema blir sendt ut til de tillitsvalgte pr e-post.

Oppstart: 03. mai kl. 10:00
Slutt:       04. mai innen ca. kl 15:00

 

Ved fysisk oppmøte, hvis det er godkjent:
De som er offshore de nevnte dagene, melder i fra til 
personalkoordinator snarest mulig om årsmøtedatoene, for å bli fristillt disse dagene, slik at en kan stille til årsmøte i rett tid og delta på hele årsmøte (iht. Hovedavtalens pkt. 4.10).

Ved deltagelse via video (Covid-19 føring krever det):
De som er offshore de nevnte dagene, melder i fra til riggledelse/ personalkoordinator snarest mulig om årsmøtedatoene, for å bli fristillt fra arbeidet offshore, slik at en kan delta på hele årsmøte via video.

Saker som skal behandles på årsmøte må sendes inn til: gfn@safeiodfjell.com senest innen 08. april 2021 Merk e-posten med: Sak til Årsmøte 2021


Årsmøte behandler følgende saker:

  • Årsberetning 2020
  • Godkjenne regnskap for 2020
  • Vedta budsjetter og kontingent for 2021
  • Innkommende saker og forslag
  • Valg av styre
  • Vedtektsendringer
  • Handlingsplan     
  • Resolusjoner 

Styremøte 2 - 2021 avholdes 29. april.
Saker til styrebehandling må sendes inn til gfn@safeiodfjell.com senest innen 19. april 2021.