SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn















 

 
               
      

 

 

 

 

To nye medlemsfordeler er innført!

24.04.21 - Skrevet av: . ..
SAFE i Odfjell har nå innført to nye medlemsfordeler som er gratis for medlemmene i klubben. KN Consulting AS er samarbeidspartneren...

 

Medlemsfordelene er en bistand til våre medlemmer som blir alvorlig syk, og en utvidet pensjonsrådgivning for våre medlemmer i aldergruppen 58+

 

1) Ny gratis medlemsfordel: Rådgivning ved alvorlig sykdom

Dette er en meget viktig medlemsfordel til de av våre medlemmer som får en alvorlig sykdom, som igjen kan medfører at en må avslutte sitt arbeidsforhold.

Blir du alvorlig syk, mister helsesertifikatet, må slutte i bedriften, er det mange ting å tenke på i en vanskelig tid.

KN Cosulting as vil gjennomgå alle dine forsikringsordninger både de private og bedriftens.  Hjelpe til med nødvendige søknader mot forsikringsselskapene, Loss of License forsikringen for tap av helseattest, utarbeide forslag til sluttavtale, oppfølgning mot NAV, hva som vil være det mest lønnsomt for deg og dine m.m.

 

2) Ny gratis Medlemsfordel: Utvidet Pensjonsrådgivning

Medlemsfordelen for våre medlemmer i aldersgruppen 58+ og er en utvidet Pensjonsrådgivning for dere som har en noe mer uoversiktlig pensjonsopptjening en gjennomsnittet.   

Vår medlemsfordel kommer som et tillegg/ utvidelse til den timen med pensjonsrådgivningen du kan få fra SAFE sentralt via Pensjonspraten.

Pensjonsrådgivningen tar bla. for seg en gjennomgang av dine pensjonsordninger/fripoliser osv. din pensjonsberegning, hva du bør tenke på før du starter pensjonsuttaket (her gjør mange feil, som kan resultere i et økonomisk tap), hva som vil svare seg for deg osv. Du vil også få tilsendt en rapport over ditt pensjonsforhold.

 

Hvordan bruke de nye SAFE i Odfjell medlemsfordelene?



Medlemsfordelen - Rådgivning ved alvorlig sykdom
Ved behov for rådgivning ved alvorlig sykdom, kan du ringe meg eller sende meg en e-post til: gfn@sfeiodfjell.com med en kort beskriver om hvorfor du trenger rådgivning.

Jeg avtaler nærmere med KN Consulting som tar kontakt med deg.
KN Consulting fakturere SAFE i Odfjell for oppfølgningen.

NB!
IKKE send meg dokumentasjon på din helsesituasjon/ legeuttalelser og lignende på e-post.
Dette tar du direkte med KN Consulting AS.

 

Medlemsfordelen  - Utvidet Pensjonsrådgivningen
Medlemstilbudet fra SAFE sentralt er en time gratis pensjonsgjennomgang/beregning. For å bruke Pensjonspraten går du inn her (eller via  www.safe.no):

https://safe.no/for-medlemmer/pensjonspraten-et-medlemstilbud-fra-safe/
Fyll ut skjema og send inn.


Hvis det viser seg at du trenger mer tid enn den timen du kan få fra SAFE sentralt, får du det som et utvidet tilbud som kun gjelder for SAFE i Odfjell medlemmene.


Det utvidede tilbudt er også timebasert, men gratis for deg som medlem i SAFE i Odfjell. Fakturaen går til klubben.