SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

SAFE i Odfjell har avholdt sitt Årsmøte 2021

05.05.21 - Skrevet av: . ..
Årsmøte 2021 ble avholdt 4.mai. Møteledelsen satt på et møterom på Sola Strand hotel og delegatene stilte via Zoom..

 

Årsmøtet er SAFE i Odfjell sitt høyeste besluttende organ og skal i henhold til vedtektene §3 og §4, bla. behandle og gjøre vedtak i følgende faste saker: 

 • Årsberetning
 • Regnskap 
 • Vedta budsjett 
 • Behandle og gjøre vedtak i innkomne saker til årsmøtet.
 • Behandle forslag til vedteksendringer
 • Velge klubbens styre, revisorer, valgkomitee og vedtektskomite.
 • Resolusjoner, uttalelser, handlingsplan

 

Årsmøte ble også denne gang avholdt som videomøte. Forhåpentligvis var det siste gang!
Møteledelsen stilte på Sola Strand hotell, og delegatene via Zoom.

Da fjorårets årsmøte ble utsatt pga. pandemien,og først avholdt den 25. november 2020, ble tidsperioden mellom forrige årsmøte og dette årsmøtene kun 5 måneder.
Nå er vi forhåpentligvis inne på rett spor igjen.

Møteledelse:
Møteleder:                                 Geir Frode Nysæter
Protokollfører:                            Kristian L. Morken
Ordstyrer og protokoll signatur: Kjell Gjeitnes
Referat:                                      Tommy Steinsland (på video) 

Etter at årsberetningen for perioden var lest fortsatt vi med vedtektsendringer, regnskap, valg, budsjett, handlingsplan og til slutt resulosjoner.

Agenda:

 • Årsberetning for des. 2020 -april 2021                                      - Enstemmig vedtatt

 • Vedteksendringer- ett endringsforslag                                       - Enstemmig vedtatt

 • Innkommende saker                                                                  - Ingen innkommende saker
 • Regnskap des. 2020 -april 2021                                                - Enstemmig vedtatt
 • Velge av styre og komiteer.                                                       - Enstemmig vedtak

 • Budsjett for 2021 (frem til neste årsmøte)                                  - Enstemmig vedtatt

 • Handlingsplan                                                                            - Enstemmig vedtatt

 • Resolusjoner, uttalelser                                                             - Ingen innkomende forslag

 

Vedtekskomite:

Leder: Geir Flotve
Tommy Steisnland
Tore Bondhus

Vedtekstendringer krever 2/3 flertall for å bli vedtatt.

Vedtekstkomiteen fikk inn et forslag om å fjerne § 6.17
Komiteen har gjennomgått alle paragrafene og behandlet det innkommende forslaget.

Vedtektskomiteens innstilling var at de støttet det innkommende forslaget.
Komiteen så ikke behov for andre vedtektsendringer denne gang.

Årsmøte stilte seg enstemmig bak vedtektskomiteens innstilling.

 

Valgkomite:

Leder: Emil Harris
Joachim Dalland
Geir Arne Frøvold
Vara Reidar Nernes

Valgkomiteen behandler valg til styre, klubbens komiteer og aktuelle kandidater.


På valg til styret:
Geir Frode Nysæter     - Leder
Tore Bondhus               - Styremedlem
Hans-Espen Nordberg - Styremedlem


Valgkomiteens innstilling:
Geir Frode Nysæter       - Leder                -Gjennvelges
Tore Bondhus                - Styremedlem     -Gjennvelges
Hans-Espen Nordberg   - Styremedlem    -Velges

Årsmøte stilte seg enstemmig bak valgkomiteens innstilling. 
Alle tre kandidater ble valgt med akklamasjon.


Nytt klubbstyre fra mai 2021

Navn:                                Posisjon                      Arb. sted. Periode
Geir Frode Nysæter  Leder  Klubbkontor, heltid.      2021 - 2024
Kristian L. Morken  Nestleder  Klubbkontor, heltid. 2020 - 2023
Tommy Steinsland  Sekretær  Klubbkontor, heltid. 2020 - 2023
Dag Apalseth  Styremedlem (HMS)  DSA 2019 - 2022
Tore Bondhus  Styremedlem (lærling ansv.)  DAB 2021 - 2024
Øyvind Lorentzen  Styremedlem  Flagg avd.. 2020 - 2023
Ørjan Bjørke  Styremedlem  DSS 2020 - 2023
Ståle Leirhaug  Styremedlem  Flagg avd. 2020 - 2023
Geir Flotve  Styremedlem  DSS 2020 - 2023
Emil Haris  Styremedlem  DSY 2020 - 2023
Kjell Gjeitnes  Styremedlem  Eld-B 2020 - 2023
Hans-Espen Nordberg  Styremedlem (OWS)  DSA 2021 - 2024
       
Geir Arne Frøvold Vara DSA 2020 - 2023
Terje Erikstad Vara DSY 2020 - 2023
Trond Oddvar Johannesen Vara DSA 2020 - 2023

 

Komiteer
Komiteer velges for et år av gangen (årsmøte til årsmøte).

Valgkomiteens innstilling til komiteer 2021:

Vedtektskomite:
Leder: Geir Flotve
Tommy Steinsland
Tore Bondhus

Valgkomite:
Leder: Emil Harris
Joachim Dalland
Geir Arne Frøvold
Vara: Reidar Nernes

Revisjonskomite:
Ståle Leirhaug
Trond Oddvar Johansen
Vara: Hans Kristian Elverum

Årsmøte stilte seg enstemmig bak valgkomiteens innstilling.


Avsluttning

Kommende Tillitsvalgtkonferanse.
Konferansen planlegges å avholde i medio - slutten av september måned 2021.
Vi krysser fingrene og tror, at denne gang kan konferansen la seg gjennomføre med fysisk oppmøte.

Det er valgt en aktivitetskomitee som skal legge frem forslag til sted og felles aktivitet/TeamBuilding
Videre jobbes det med et program til konferansen.  Har du forslag til tema/er som vi kan ta opp, send det inn til klubbkontoret.
I løpet av sommeren kommer det ut mer informasjon om tillitsvalgtkonferansen og påmelding.

SAFE i Odfjell 20 år
Juli 2001 ble SAFE i Odfjell stiftet, da som "Odfjell klubben"

I år har vi 20 års jubileum og det markeres med jubileums gaver til medlemmene.
I begynnelsen av juni startert vi utsendelsen av en tursekk og et førstehjelpsskrin, og til høsten kommer en fleecejakke til all medlemmene.

NB!
De av dere som enda ikke har sendt inn størrelse (T-skjorte/ jakke) , venligst gjør det snarest til: klm@safeiodfjell.com - eller - tst@safeiodfjell.com 
De som har sendt inn sin størrelse er garantert og få rett størresle ved utsendelser.