SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Mellomoppgjøret 2021

19.05.21 - Skrevet av: . ..
Mellomoppgjøret er startet. Forhandlingsleder for NR Jakob Korsgaard (VP Maersk) startet opp med deres innledning..

 

NR delegasjonen til venstre, forbundene SAFE, IE og DSO til høyre

Foto: Geir Frode Nysæter (NR mellomoppgjør 2021)

I kommende periode ser den økonomiske situasjonen for selskapene alvorlig ut. Samfunnet ser en langsom død for vår industri, det påvirker alle. Det er kontenuerlige endringsprosseser.
Det blir ikke et null oppgjør, vi skal nok bevege oss opp mot det som er oppnådd andre plasser som har bedre økonomi enn vår næring..

Fra forbundene er det en forventning om å opprettholde kjøpekraften, at oppgjøret gjenspeiler et resultat lik eller bedre enn resultatet som ble oppnådd i sokkeloppgjøret. Vi har også et etterslep som vi ønsker å ta inn noe på.

Sokkeloppgjøret innen boring og forpleining:

Generellt tillegg kr. 25 976,- + engengsbeløp kr 1075,-
Nattillegg kr 3,-  (fra kr 80  til 83)
Konferansetid: kr 4,-  (fra kr 100 til kr 104)
Helligdagsgodtgjørelse: kr 60  (fra kr 2060 til kr 2120)

Det er tynt oppmøte hos NR grunnet korona restriksjonene. Engereutvalg stiller fysisk hos NR og forhandlingsutvalgene sitter på teams.

Resultat sokkeloppgjøret: https://safe.no/enighet-i-sokkeloppgjoret/