SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Brudd i lønnsforhandlingene på NR avtalen

20.05.21 - Skrevet av: . ..
SAFE og Norges Rederiforbund har ikke klart å komme til enighet i årets mellomoppgjør på flytteriggavtalen..

 

Minstekravet var tilsvarende det som ble oppnådd på Sokkelavtalen. 

SAFE, IE og DSO var omforent om at tilbudet fra Norges Rederiforbund var for lavt til at det kunne godtas og forhandlingene er nå brutt.


Forhandlingene løftes nå opp til Riksmekleren. Blir ikke partene enig under meklingen, kan det bli streik.