SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Mekling på NR området 16. juni

15.06.21 - Skrevet av: . ..
I morgen onsdag 16. juni starter meklingen for NR området. Meklingsfristen er satt til kl. 24.00. Brage er første innretning i Odfjell som blir berørt ved ett brudd..

 


I denne meklingen har SAFE, IE og DSO samkjørt og meldt inn plasfratredelse. Totalt er det meldt inn plassfratredelse på 1076 medlemmer i forbundene.


For Odfjell er det Brage som er meldt inn i første omgang. Dvs. blir det et brudd i meklingen vil medlemmene i SAFE og IE som jobber på Brage kunne bli tatt ut i streik.

En evt. streik vil bli satt i gang på torsdag morgen.
Brage skal da først sikre brønnen, sette sikkerhetsbemanning og mannskapet sendes i land.
De som har utreise på torsdag tar en avklaring med sin personalkoordinator i forhold til et crewskifte.
Husk at brønnen skal sikres før en streik er gjort gjeldende.

Mannskapet forholder seg videre til den respektive klubben de er medlem i. 
Uorganiserte vil bli permittert.

Når en streik er startet vil det bli satt opp en opptrappingsplan der flere innrettninger vil bli tatt ut i streik hvis det er nødvendig.
Per d.d. er ikke opptrappingsplanen endelig satt, men den blir presentert på hjemmesiden så snart riksmekleren er varslet.

Kontaktpersoner på klubbkontoret ved en evt. streik:
Geir Frode og/ eller Tommy Steinsland.
(Kontaktinfo se venstre side)


Folgende åtte innrettninger det er varslet plassfratredelse på, og er gjeldende for SAFE og IE medlemmene:

 

Selskap Innrettning Type
Archer Veslefrikk PDR
Dolphin Borgland Flyt
KCA MODU Askeladden Jackup
Maersk Inspirer Jackup
Odfjell Drilling     Brage PDR
Rowan Stavanger Jackup
Seadrill West Linus Jackup
Transocean Equinox Flyt
ESS Askeladden Forpleining
NOC Inspirer Forpleining
Sodexo Stavanger, Equinox, Linus, Borgland     Forpleining