SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Enighet i meklingen

17.06.21 - Skrevet av: . ..
Det blir ikke streik. Kl. 01.00 natt til torsdag signerte forbundene en enighet med NR i meklingen.

 

Generelt tillegg for lønnsgruppen A1 - E:  kr 24 500,- inkl. feriepenger

Nattillegget økes med kr 3.50,- til kr 90,- pr time

Helligdagsgodtgjørelsen øker med kr 60,- til kr 2 110,- pr dag

For gruppen individuelt avlønnede i den enkelte bedrift gis et lønnstillegg innenfor en ramme på 2,7 prosent i gjennomsnitt, dog slik at hver individuelt avlønnet skal være sikret et lønnstillegg på minimum kr 24 500,- pr. år

Resultatet gjøres gjeldende fra 1. juni 2021.

Mekler: Bjørn Lillebergen


Kommentar:
For tarifflønnede er det generelle tillegget kr 1476,- lavere enn det som ble oppnådd på NOG avtalen for boring og forpleining.

Total ramme ble 2,84 prosent