SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Tillitsvalgkonferanse 2021 - OPPDATERT 18.08.21

08.07.21 - Skrevet av: . ..
Vi avholder vår tillitsvalgtkonferanse på Voss 28. sept. til 30. sept. 2021 - "NY OPPDATERING" -

 

Oppdaterting 18.08.21:

Det begynner nå å nærme seg lukking for påmelding til årets TV konferanse.

Siste frist for påmelding er 05.09.21

Per d.d er det 25 påmeldte tillitsvalgte men det er fortsatt noen ledige plasser.


TV-konferansen har en faglig del og en sosial del, bla.med rafting ++, samt god mat og drikke..
Meld deg på TV konferansen nå, treff kollegaer, få en faglig oppdaterign og ha det gøy i sammen 😀

Er det ikke valgt tillitsvalgt på crewet, gjør det nå! 
Send deretter inn en e-post til gfn@safeiodfjell.com og meld i fra om valget og hvem som er valgt til tillitsvalg og evt. vara tillitsvalgt.

Usikker på hvordan TV valg gjennomføres? Ta kontakt med klubbkontoret: gfn@safeiodfjell.com eller klm@safeiodfjell.com

---

 

08.07.2021:

Sett av datoene i kalenderen din.

Alle tillitsvalgte vil få tilsendt en e-post med en lenk til påmeldingsskjema og nærmere informasjon om TV konferansen.
Programmet til konferansen sendes til de påmeldte.

Hvis tillitsvalgt på crewet ikke kan stille, kan vara tillitsvalgt stille i stedet for.

Er du offshore de dagene konferansen avholdes, har du rett på fri til å stille på konferansen ref. hovedavtalen pkt. 4.9 - 4.10

HUSK, at du tidligst mulig må melde i fra til personalkoordinator om at du må fristilles fra arbeid slik at du kan stille på konferansen.