SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Forlik i Stena Don-saken, 78 SAFE-medlemmer får erstatning

08.09.21 - Skrevet av: . ..
Forliket for SAFE medlemmene tilsvarer et nettobeløp rundt en årslønn, litt avhengig av stilling. SAFE er fornøyd med forliket.

 

 Artikkel fra SAFE.no

 

Forbundssekretær HMS Stig-Rune Refvik Foto: Rebecca BjergaForbundssekretær HMS Stig-Rune Refvik Foto: Rebecca Bjerga

Glad nyhet: Etter meget krevende og stort sett konstruktive forhandlinger i hele går, har SAFE landet et forlik i Stena-saken. Det betyr at SAFE ikke skal behandle saken videre i Lagmannsretten eller at saken om erstatning kan ankes til Høyesterett. Forliket for medlemmene tilsvarer et nettobeløp rundt en årslønn, litt avhengig av stilling. SAFE er fornøyd med forliket. 

– Det er en lettelse endelig å være ferdig med saken etter mer enn tre års kamp, sier forbundssekretær HMS Stig Rune Refvik, som hadde ansvaret for saken på vegne av SAFE. Det er godt å vite at prinsippene knyttet til virksomhetsoverdragelse etter tap i Tingretten, ble vunnet både i Gulating Lagmannsretten og Høyesterett.

Stena Don Foto: Stena Drilling
Stena Don Foto: Stena Drilling

 

– Med hele 78 saksøkere og forventninger både fra SAFE sine medlemmer og organisasjonen, var det et krevende utgangspunkt, men managing director Erik Rønsberg fra Stena Drilling stilte til forliksforhandlinger, sier Refvik. SAFE klarte sammen med Stena Drilling å lande et forlik på slutten av dagen. Industri Energi (IE), som SAFE har samarbeidet godt med, ble orientert av Stena Drilling om tilbudet og aksepterte samme forlik for sine fire medlemmer. Det ga altså et ikke ubetydelig beløp til medlemmene og det er hyggelig at SAFE sine medlemmer også har vist stor takknemlighet til SAFE for jobben vi har gjort, avslutter Refvik.

 

Stena Don Foto: Stena Drilling
Stena Don Foto: Stena Drilling

 

Stena Don-saken kort fortalt:

Stena Drillings rigg, Stena Don, hadde gått på kontrakt kontinuerlig siden den ble bygget i 2001. Den boret i en årrekke for Statoil/Equinor, de siste årene på Trollfeltet.  Statoil terminerte kontrakten med Stena Don høsten 2016, og riggen ble lagt i varmt opplag ved Hanøytangen i hele 2017. Masseoppsigelsene som skjedde i denne forbindelse var i strid med oppsigelsesforbudet. Hele 78 SAFE-medlemmer mistet jobben. Les mer om saken her.

– Dialogen med Stena Drilling ved Erik Rønsberg, tross ulikt juridisk standpunkt, har vært god og ryddig, sier Refvik. Derfor tok SAFE initiativ til en dialog i forkant av at saken om erstatningsutmålingen skulle avsluttes i lagmannsretten for å se om vi kunne enes i et minnelig forlik.

– Det er flere medlemmer som stilte opp som vitner i saken, som skal ha en stor takk. Videre har det gamle styret i SAFE i Stena stått last og brast i arbeidet. Til slutt må forbundslederen Hilde-Marit Rysst ha en stor takk for å ha støttet arbeidet og gitt gode råd helt til endelig resultat ble landet, sier Refvik.

SAFE er fornøyd med forliket

– SAFE er fornøyd med forliket, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst. Ønsker også å rette en stor takk til Stig-Rune Refvik, og hans utrettelige arbeid med denne saken. Han har holdt i saken, koordinert med alle 78 medlemmene og nå altså gjennomført en forhandling som endte i et resultat SAFE kan være fornøyd med. Medlemmene har blitt ivaretatt og bedriften har erfart konsekvensen av usaklig oppsigelse.

SAFE er også godt fornøyd med at SAFE sentralt får dekket deler av saksomkostningene for den gode jobben juridisk, med Bent Endresen i spissen, har gjort.