SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

31 tillitsvalgte stiller til årets Tillitsvalgt konferanse

18.10.21 - Skrevet av: . ..
Program med timeplan blir sendt ut til alle påmeldte denne uken.


Tillitsvalgtkonferansen avholdes på Voss 9-11. nov. 2021


Gjester/ foredragsholdere er:

Kurt Werner Holsæter, HR direktør Odfjell Drilling: Status Odfjell Drilling og fremover

Kai Morten Anda, Nestleder SAFE: Gjennomgang av arbeidsrettsdommen- Tildelt arbeidsplan og Ny PTS ordning 

Halvor Erikstein, Yrkeshygieniker SAFE: Ny grenseverdi for benzen


Teambulidingene innbefatter:

Indoor Skydiving - Rappelering - Besøk til Voss fellesbryggeri. Festmiddag på Store Ringheim gård.