SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

SAFE sier NEI til et generelt krav om koronapass for utreise offshore

19.01.22 - Skrevet av: . ..
Bedrifter har begynt å kreve vaksinasjon og koronapass for å kunne reise på norsk sokkel. SAFE sier nei til et generelt krav om koronapass for utreise offshore, men SAFE støtter helsemyndighetenes anbefalinger til å ta vaksinen. SAFE forutsetter at alle tiltak som vurderes for å redusere risiko for smitte og for å øke vaksineringsandelen drøftes med de tillitsvalgte, iht. Hovedavtalens bestemmelser.

 

Tiltakene som drøftes nå skal ivareta ALLE ansatte, også hos underleverandører. SAFE kan ikke akseptere tiltak som gjør at ansatte tas ut av arbeid uten lønn. 

– SAFE har møte med Norsk olje og gass i morgen, 19. januar, vi vil da diskutere mulighetene for en lik bransjepraksis, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst. SAFE mener det er viktig at ikke alle selskapene kommer med sine egne regler, ikke minst med tanke på leverandørene som jobber for de forskjellige operatørselskapene som kan skifte fra gang til gang. 

Trusler er ikke lov! 

SAFE respekterer at det er et individuelt og frivillig valg å ta vaksinen. Myndighetene er tydelig på at vaksinen er frivillig, men oppfordrer til det meget sterkt, SAFE støtter myndighetene og FHI. SAFE har fått mange meldinger fra medlemmer som er redd for konsekvensene i jobben når bedriftene nå krever koronapass eller vaksinasjon.  

– Det er til tider tøffe diskusjoner på arbeidsplassene nå, da er det viktig med en god tone, forståelse og respekt for den enkelte, vi er kollegaer som skal jobbe sammen, uavhengig vaksinestatus. Folk som ikke vil vaksinere seg har sine grunner, vi oppfordrer til å vise respekt og forståelse for hverandre, avslutter Rysst.