SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

NR hovedoppgjør 2022

14.02.22 - Skrevet av: . ..
Oppstart på lønnskravene til NR hovedoppgjøret 2022 er SAFE tariff konferanse. Forhandlingene er fra 18. til og med 20 mai

 

SAFE tariffkonferanse er satt til 9. og 10. mars

Her gjennomgås tallmatereillet fra TBU og SSB og kravene til lønnsoppgjøret settes.

 

Vi alle er berørt av den store prisstigningen på strøm. mat, drivstoff mm.

Inflasjonen i fjor og forvented prisøkning i år vil være hovedsaken i forhold til hvor lønnskravet blir satt i forhold til den reduserte kjøpekraften.

NR hovedoppgjøret 2022 er satt fra 18 til 20 mai. 2022