SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Odfjell Drilling overtar West Linus

21.02.22 - Skrevet av: . ..
West Linus er på kontrakt for COPNO og opererer på Ekofiskfeltet. Kontrakten med COPNO har en varighet til Q4 2028

 

I forbindelse med splittingen av selskapet vil West Linus gå inn under Odfjell Technology porteføljen.

Det er oppgitt at West Linus har et mannskap på ca. 160 personer. Overtakelsen av West Linus vil gå inn under Arbeidsmiljølovens kap. 16 Virksomhetsoverdragelse. Dette arbeidet er per d.d. ikke påbegynt. 

 

Referanse til børsmeldingen i dag:

 Odfjell Drilling har gleden av å informere om at vi har blitt enige med SFL om å levere forvaltningstjenester for den jack up boreriggen West Linus. Avtalen er basert på vilkår som er vanlige for denne type avtaler.


Riggen er ansatt på en langsiktig borekontrakt med ConocoPhillips Scandinavia AS (“ConocoPhillips”) i Nordsjøen frem til fjerde kvartal 2028.

Odfjell Drilling overtar som leder av riggen så snart myndighetsgodkjenninger som endring av duty holder under Acknowledgement of
Compliance (“AOC”) er godkjent av norske myndigheter. 

Odfjell Drilling forventer at dette er på plass senest 1. oktober 2022.

Simen Lieungh, administrerende direktør i Odfjell Drilling AS sa i en kommentar: «I dag er vi
engasjert i plattformboreoperasjoner for ConocoPhillips i
Ekofisk-området. Tillegget av West Linus-administrasjonskontrakten vil styrke
vårt langsiktige samarbeid, og vi ser frem til å tilby trygg og effektiv
drift til ConocoPhillips.»