SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Odfjell Drilling er nå splittet i to selskaper

29.03.22 - Skrevet av: . ..
I dag ble Odfjell Drilling splittet i to selskaper: Odfjell Drilling (ODL) og det nye børsnoterte selskapet Odfjell Tecnology (OTL)

 

Odfjell Drilling og Odfjell Tecnology har nå to nye hjemmsider. 

For flyteriggselskapet er web siden oppdatert med nytt design, og adressener  fortsatt odfjelldrilling.com

Odfjell Technology har fått egen hjemmside: odfjelltechnology.com

Odfjell Technology inbefatter plattformboring, brønnservice og engineering