SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Årsmøte 2022

01.04.22 - Skrevet av: . ..
SAFE i Odfjell planlegger årsmøte den 1. og 2. juni 2022

 

SAFE i Odfjell årsmøte 2022

Stavanger: 1. og 2. juni.

 

Til årsmøte stiller klubbstyret og de tillitsvalgte. Hvis den tillitsvalgte på crewet ikke kan stille, kan vara stille i stedet for.

Er du offshore disse dagene er det viktig at du informerer personalkoordinator - driftsleder så tidlig som mulig i forhold til fri (ref.: Hovedavtalens pkt. 4.9).


Reise og oppholdsutgifter føres på reiseregning i IFS iht. bedriftens reisepolicy. Merkes: SAFE i Odfjell - Årsmøte 2022. 
Timeliste for de to dagene føres også i IFS.


Det vil bli sendt ut en egen e-post med påmeldingsskjema og informasjon til alle tillitsvalgte. 
Sakspapirene blir sendt ut 
i forkant av årsmøte per e-mail til de påmeldte.

 

Årsmøte avholdes i henhold til vedtektene og behandler følgende saker:

  • Årsberetning 2021-22
  • Godkjenne regnskap 2021-22
  • Vedta budsjett for 2022-23
  • Innkommende saker
  • Valg til styre
  • Vedtektsendringer
  • Handlingsplan     
  • Resolusjoner 


Saker, forslag, vedteksendringer osv. som skal opp til behandling på årsmøte,
sendes inn til : gfn@safeiodfjell.com

Siste frist for innsendelse er: 1. mai 2022