SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Forhandlingene på flytteriggavtalen er i gang

19.05.22 - Skrevet av: . ..
Årets lønnsforhandlinger mellom SAFE og Norges Rederiforbund (NR) har startet for flytteriggansatte i hovedstaden. Det er satt av to dager til forhandlingene 18. og 19. mai.

 

Forhandlingene omfatter ansatte på flyttbare offshoreinnretninger og ansatte i boring og forpleining på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel.

– I årets hovedoppgjør er det en klar forventning fra medlemmene at man vil få en lønnsøkning som vil gjenspeile den sterke prisøkningen, renteøkningen osv som er spådd i år. Solen skinner i hovedstaden i dag, det er lett å ta med seg den høytidelige følelsen fra i går inn i disse gode lokalene til NR, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

 

Forhandlingene pågår, og natten tas i bruk hvis det skulle vise seg nødvendig.

 

Engere utvalg:

 • Hilde Marit Rysst – SAFE forbundsleder
 • Kai Morten Anda – SAFE nestleder
 • Steinar Nesse – Transocean
 • Bjarte Lygre – KCA Deutag
 • Geir Frode Nysæter – Odfjell  

 

Forhandlingsutvalget:

 • Stefan Jacobsson – Floatel  
 • Oddvar Olsen – Saipem
 • Øyvind Lorentzen – Odfjell  
 • Reidar Rikstad – Archer
 • Raymond Hauge – Archer
 • Frank Brox Nyheim – Dolphin
 • Egil Bjørgås – Transocean
 • Tom Ove Dyrnes – Sodexo
 • Kjetil Brandvik – Altera
 • Arild Bringaker – ESS
 • Arild Jenssen – Seadrill
 • Kim Johnny Sande – Seadrill
 • Alf Rune Kalland – Island Offshore
 • Ola Strømmen – AKOFS
 • Kenneth Hareide – Valaris
 • Anders Høiberg – COSL
 • Mariann Dommersnes – NOC
 • Tor Inge Rasmussen – Knutsen MLB
 • Gro Gullhaug – SAFE forbundssekretær tariff
 • Angelina Anda – (Arbeidsuke)

https://safe.no/forhandlingene-pa-flytteriggavtalen-er-i-gang/