SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Brudd i forhandlingene med Norges Rederiforbund

19.05.22 - Skrevet av: . ..
Etter to lange dager i Oslo hos Norges Rederiforbund ble det brudd i årets lønnsforhandlinger. Partene stod for langt fra hverandre til å kunne signere en enighet.

Det har vært et godt samarbeidsklima i forhandlingsutvalget, og Engere utvalg har jobbet godt inn mot motparten med å forklare SAFE sine krav. Tiden i forhandlingene har blitt brukt godt og man hadde et ønske om å komme til enighet fra begge parter.

 

– Vi hadde realistiske og godt gjennomarbeidede krav. Men fra motparten sin side så var ikke tilbudet godt nok til å kunne signeres, sier NR områdeleder i SAFE , Bjarte Lygre.

 

– Forventningene fra medlemmene om å få opprett holde kjøpekraften med dagens stigninger innen strøm, bensin, renteøkninger osv er stor. Tilbudet fra NR ville betyd en reallønnsnedgang, sier SAFE-leder Hilde-Marit Rysst.

 

 

 

 

 

– Årets forhandlinger går nå videre til mekling. Her blir Riksmeklerens oppgave å hjelpe til med å finne en løsning for å unngå at det blir konflikt, sier Rysst.