SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Meklingsresultatet på NOG sokkelavtalen ut på uravstemning

13.06.22 - Skrevet av: . ..
Etter 11 timer på overtid i årets mekling på sokkelavtalen, ble det framlagt et tilbud som vil bli sendt ut til uravstemning. SAFE sine medlemmer vil nå avgjøre om resultatet skal godkjennes eller om vi skal gå til streik.

 

 

Mekling på NR avtalen er 27-28. juni.

 

Fra safe.no:

– Det har vært to tøffe dager med mekling her i Oslo. Tilbudet som til slutt lå på bordet valgte SAFE sitt forhandlingsutvalg å sende til uravstemning, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

– SAFE jobbet hardt for å få til et tilbud som var godt nok for våre medlemmer for å opprettholde kjøpekraften slik den er i dag. SAFE velger derfor å sende tilbudet ut på uravstemning for å hære om medlemmene er fornøyde med jobben vi har gjort på deres vegne, sier Rysst.

 

Resultatet ble som følger:

Alle gis et generelt tillegg på kr 32 200 ,- inkludert feriepenger og sokkelkompensasjon. I tillegg vil det gjennomføres lokale lønnsforhandlinger i operatørbedriftene.

Garantibestemmelsen som sikrer tilnærmet lik lønnsutvikling på overenskomstens lønnstabell, i forhold til de lokale lønnstabellene i operatørbedriftene, utgjør i år kr 6238,- inkludert feriepenger og sokkelkompensasjon. Dette gis til alle i boring- og forpleiningsselskapene.

Skift/nattillegg økes med kr 4,- til kr 87,- pr. time og tillegget ved behov for konferansetid økes med kr 5,- til kr 109,- pr. time.

Helligdagsgodtgjørelsen økes med kr 80,- til kr 2 200,- pr. dag.

Tilleggene gjøres gjeldende fra 01.06.2022.

 

Meklingsresultatet vil nå gå til elektronisk uravstemning.

Uravstemningen vil skje ved elektronisk avstemning via SMS, e-post eller internett. Alle som skal avgi stemme vil få informasjon.

Alle medlemmer må sjekke at de ligger inne med rett kontakt informasjon og privat e-post på SAFE sitt medlemssystem.

Les meklingsresultatet på Riksmeklerens møtebok.