SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

 SAFE i Odfjell klubbkontor:


Kontakt:

 Leder: Geir Frode Nysæter
 Tlf.:      +47  905 00 556

 E-post:  gfn@safeiodfjell.com

 
Fung. Nestleder: Øyvind Lorentzen

 Tlf.:      +47 900 68 962
 E-post: olo@safeiodfjell.com

 
 Sekretær: Tommy Steinsland
 Tlf.:      +47 911 60 868
 E-post: tst@safeiodfjell.com


Admin. sekretær Astrid Sandsmark
E-post: astrid@safeiodfjell.com

Spørsmål om medlemsnummer/medlemskap, kontingenttrekk, forsikringstrekk ol.

 

 SAFE i Odfjell besøksadresse:
 Godesetdalen 10A, 2 etg.
 4034 Stavanger (Forus).
 
 Postadresse:
 SAFE i Odfjell
 Postboks: 6838
 4079 Stavanger

 

meld deg inn


Lenker:
            ODM


heliport.no

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

Enighet i meklingen på NR området

29.06.22 - Skrevet av: . ..
Klokken 02:00 natt til onsdag 29. juni kom SAFE og Norges Rederiforbund til enighet i meklingen på overenskomsten for flyttbare innretninger samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel. SAFE hadde varslet plassfratredelse for 519 medlemmer i forkant av meklingen.

 

 

Resultatet etter meklingen:

  • Det gis et generelt tillegg på kr 37 000,- 
  • Nattillegg økes med kr 7 til kr 97,-  time.
  • Helligdagsgodtgjørelsen økes med kr 90,- dag til kr 2 200,- pr. dag.

Et av SAFE sine viktigste krav på dekning av tap av helsesertifikat frem til pensjonsalder på 62 år ble innfridd.

Partene ble enige om å møtes i etterkant av tariffoppgjøret for å gjennomgå konsekvensene av eventuelle vilkårsendringer i Trygghetsforsikringen, herunder kartlegge problemstillinger knyttet til samordning av ytelser. I tillegg skal det foretas beregninger av kostnadene ved eventuelle fremtidige økninger av innskuddssatsene i pensjonsordningen. Tallgrunnlaget skal være klart innen utgangen av 2022.

2 års fortrinnsrett videreføres

Vente tiden på heliport ble redusert fra 10 timer til 8 timer

Rettighetene til gravide arbeidstakere er blitt styrket

Økte satser på bla vikariat i høyere stilling, røykdykker, rengjøring av smittelugar

Det ble avtalt utvalgs arbeid på følgende:

  • Pensjon og forsikring
  • Lønnsgruppeplassering/lønnssystemvurdering

Les Riksmeklerens møtebok her

Resultatet gjøres gjeldende fra 1. juni 2022.